narcissisten

LEVEL UP

Jag har avancerat.

psykopaten.for.me

TITTA HIT ALLA, NU TACK

 the idol-free worship of one God, justice, good defeating evil, Presence of God in everybody, personal enlightenment, brotherly love, loving submission to God and social love, unity.

Håller ni med om att alla ovanstående paroller går hand i hand med varandra? Det är alla världens profeters olika budskap, alltså det är ju samma sak. Sluta bråka m varandra.